Novinky

Klub Fontána2014-09-15 12:10:12


Klub Fontána obnovený a pokračuje vďaka pár priateľom. Momentálne bol pre klub Fontána ponúknutý a vďaka Miškovi Kováčikovi využitý priestor v KAVIARNI PIANKO v Liptovskom Mikuláši. Program a viac informácii získate na http://www.kaviarenpianko.sk/

celkom nvtev
aaaaa
  dnes
a