Novinky

Zahynul Peťo Potoma2014-10-06 14:18:28


So smútkom Vám oznamujeme, že náš dlhoročný člen kapely a dobrý kamarát Peťo Potoma tragicky zahynul dňa 15. mája 2014

MVF

 

celkom nvtev
aaaaa
  dnes
a