Novinky

ĎAKUJEME!2015-03-17 22:04:35


Je úžasné cítiť Vašu podporu a je fantastické čo ste dokázali!
Za postup do vysielania a za všetky hlasy priamo na stránke "štaflí" rádia SAMSON ako aj za všetky hlasy zaslané e-mailom patrí Vám všetkým veľké
Ď A K U J E M E !

celkom nvtev
aaaaa
  dnes
a